• Kundservice

Test - erbjudande

Intro text

Erbjudandet i korthet:

Befintliga stamaktier i bolaget per avstämningsdagen den 23 november 2022 erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie.

 • - Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) BTA i Företrädesemissionen.
 • - Varje BTA består av en (1) B-aktie.
 • - Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 24-30 november 2022 kl 15:00 (CET).
 • - Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 1,00 kr per aktie.
 • - Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 21 november 2022.
 • - Första dag för handel med bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 22 maj 2022.

Datum för företrädesemission:

 • • Teckningsperiod: november 2022 till december 2022 kl 15:00 (CET)
 • • Handel i teckningsrätter: november 2022 till november 2022

Dokumentation:

 • • Prospekt
 • • Så här gör du
 • • Anmälningssedel för teckning med företräde
 • • Application form for subscription with rights
 • • Anmälningssedel för teckning utan företräde
 • • Application form for subscription without rights
Subscribe testlenke

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB