Asset Management

Vi förvaltar tillgångar för privatpersoner, företag och institutioner. Genom våra lokala kontor i Norden, Asien och Europa sitter vi nära marknaden.

Institutionell kapitalförvaltning

Institutional Clients
Vi förvaltar ert kapital i en skräddarsydd portfölj, i fonder eller i en kombination av båda. Ni har en personlig förvaltare som dagligen bevakar er portfölj.

» Våra tjänster för företag, organisationer, stiftelser, kommuner och landsting
Se även: » Fonder 

Läs mer om: » DNB Asset Management
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.