Starta ett samarbete

Genom oss kan du erbjuda dina kunder ett företagsprofilerat betal- och kreditkort som underlättar köpet samt gör det möjligt för dig och ditt företag att sälja produkten direkt.

Med vår kortlösning ökar du din försäljning samtidigt som du hjälper kunden.

Med DNB kan du öka din försäljning och samtidigt hjälpa kunden och knyta dem närmare till dig med ett aktivt lojalitetsprogram. Genom att erbjuda kunden ett företagsprofilerat betal- och kreditkort underlättar man för kunden att ta beslut samt gör det möjligt för kunden att handla omgående istället för att skjuta upp inköpet till ett senare tillfälle.

Kundens kortinnehav kan även kopplas till ett lojalitetsprogram där kunden löpande får förmånliga erbjudanden. Vi är en av Nordens i särklass största aktörer på detta område och kan hjälpa dig med såväl erbjudanden som kunskap och hjälp i ditt kundarbete.


Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

DNB Kort
Växel
Telefon:  08-473 44 80
E-post: dnbkort@dnb.se