DNB Finsight - Förenklar Treasury

DNB Finsight erbjuder en total översikt av er likviditet idag och i framtiden. DNB Finsight konsoliderar all finansiell data automatiskt och ger er mer tid för strategiska beslut.
 
thumbs up

Vad är DNB Finsight?

DNB Finsight är ett likviditetsverktyg som ger en översikt av företagsstrukturer, valutor och banker. Med hjälp av DNB Finsight får ni: 
  • En överblick över er likviditeten just nu 
  • En total likviditetsöversikt för framtiden 
  • Enkelt fram detaljinformation 
  • Visualisering av er likviditetsprognos 
  • En flexibel rapporteringsfunktion
 
conditions

DNB Finsight möjliggör:

  • Automatisk konsolidering av finansiell data 
  • Proaktiv likviditetshantering 
  • Strategisk beslutsfattande 
  • Reducering av tid och kostnader
 
contact us phone and email

Kontakta oss

Har ni behov av att minimiera manuellt arbete och tidskrävande uppgifter i Excel? Kontakta gärna er rådgivare på DNB för en närmare presentation av DNB Finsight.