Ansvarsfulla investeringar
Investera dina pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Våra ansvarsfulla investeringar finns i tre nivåer.

Fonder

 

1. Etisk plattform

Alla investeringar följer vår Etiska plattform. Vi påverkar bolag att ta ansvar och väljer bort de som bryter mot internationella konventioner.

» Plattformen gäller alla investeringar

2. Ansvarsfulla fonder

Våra fonder med utökat ansvar följer den Etiska plattformen och tar dessutom avstånd från exempelvis vapen och alkohol.

» Fonder som investerar ansvarsfullt

3. Hållbara fonder

DNBs hållbara fonder placerar i bolag som har särskilt fokus på hållbarhet. Dessa bolag bedöms vara långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle.

» Investera i en hållbar framtid

Här kan du läsa den senaste årsrapporten för DNBs ansvarsfulla investeringar:

» Annual report for responsible investments

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.