Hos oss hittar du flera olika typer av fonder. Du väljer fondtyp efter dina önskemål om risknivå och sparhorisont.

Aktiefonder

I våra aktiefonder investerar vi majoriteten av kapitalet i aktier. Fondandelens värde är därmed beroende av aktiernas värde. Aktiefonder har högre risk än en räntefond, men samtidigt högre chans till avkastning. Man ska se sparandet i en aktiefond som långsiktigt - minst fem år.

Räntefonder

I räntefonder placerar vi kapitalet i räntebärande värdepapper såsom statsskuldsväxlar och obligationer. Värdet är beroende av värdepappernas ränta och marknadsräntans förändring. En investering i en räntefond har lägre risk än en aktiefond, men högre risk än ett bankkonto. Att spara i en räntefond bör vara långsiktigt, minst tre år.

Blandfonder

I blandfonder placerar vi både i aktier och i räntebärande värdepapper för att balansera risken. Kort beskrivet kan du via en blandfond få en högre avkastning än en ren räntefond, utan aktiefondernas högre risk.

Hedgefonder

Hedgefonder skiljer sig från traditionella fonder eftersom de fokuserar på absolut avkastning. En framgångsrik hedgefond kan därför ge positiv avkastning även när det är oroligt på finansmarknaderna. Sparhorisonten i en hedgefond bör vara minst tre år.
Se även: Om fondsparande, Fondkurser