Här hittar du våra handelsblanketter. Välj vilken eller vilka fonder du är intresserad av i kurslistan och gå sedan vidare genom att välja blanketter från någon av nedanstående:

Blanketter - privatperson

Handla fonder privatperson

Blanketter - juridisk person

Handla fonder juridisk person
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sparande i fonden kan både öka och minska i värde och investeraren kan få tillbaka en mindre summa än vad som har investerats.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.