DNB Global Hållbar - ny fond!

Vår nya hållbarhetssatsning är en global aktiefond, där vi placerar i företag som bedöms hantera hållbarhetsutmaningar bättre än sina konkurrenter.

2014-04-08

Världen står inför en rad utmaningar. Samhället och dess ekonomiska struktur behöver anpassas för en mer hållbar samhällsutveckling. På DNB tror vi att företag kommer vara nyckelaktörer i denna övergång, vilket kommer att skapa goda affärs- och investeringsmöjligheter framöver. Med denna bakgrund startas ytterligare en fond i hållbarhetsfamiljen - DNB Global Hållbar.

Klimatförändring, resursbrist, energiförsörjning, fattigdom samt stora sociala omvälvningar med migrationsströmmar och en åldrande befolkning är utmaningar som kommer att behöva lösas. I DNB Global Hållbar placerar vi i företag globalt, som vi bedömer hantera dessa hållbarhetsutmaningar bättre än sina konkurrenter. Dessa företag integrerar hållbarhet i sina strategier och produkter, vilket gör dem mer lönsamma på lång sikt. Vi vill även ge spararna god avkastning. Därför lägger vi lika mycket vikt vid att finna aktier som är aptitligt värderade och bedöms ge god avkastning även på kort sikt. Vi söker med andra ord bolag som är långsiktiga vinnare med kortsiktigt värde.

Klimatet är den kanske största och mest akuta hållbarhetsutmaning som världen står inför. För att undvika katastrofer som extremt väder, torka och en havshöjning där hundratals miljoner människor förlorar sina hem, måste klimatuppvärmningen hållas under +2 grader. Om detta mål ska nås får inte mer än 20 % av reserverna av fossila bränslen brännas. Fonden undviker företag som utvinner fossila bränslen samt elkraftsproduktionsbolag som i hög utsträckning använder kol.

Fondens investeringsprocess kombinerar DNBs femstjärniga globala aktieförvaltning med vår väletablerade hållbarhetsanalys. Aktier väljs från alla sektorer och regioner och fonden består av både stora och små företag. Risken kommer därför inte bli märkbart större i denna fond än i en traditionell globalfond, men kommer ge dig som investerare möjlighet till en bra avkastning. Samtidigt gynnas de företag som tar ansvar för världens framtid.

» Faktablad
» Mer om DNB Global Hållbar
» Mer om DNBs hållbarhetsfonder

Pr LfvingPär Löfving, förvaltare av DNB Global HållbarFilip BomanFilip Boman, förvaltare av DNB Global Hållbar
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sparande i fonden kan både öka och minska i värde och investeraren kan få tillbaka en mindre summa än vad som har investerats.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.