Kvartalsvis information

2016-03-31 Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet

2015-12-31 Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet

2015-09-30 Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet

2015-06-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2015-03-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2014-12-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2014-09-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2014-06-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2014-03-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2013-12-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2013-09-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2013-06-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2013-03-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2012-12-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2012-09-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2012-06-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2012-03-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2011-12-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2011-09-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2011-06-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2011-03-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2010-12-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2010-09-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2010-06-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2010-03-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2009-12-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2009-09-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2009-06-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2009-03-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2008-12-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2008-09-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2008-06-30 Periodisk information om kapitaltäckning

2008-03-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2007-12-31 Periodisk information om kapitaltäckning

2007-09-30 Periodisk information om kapitaltäckning

 
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.