Här hittar du vårt utbud av globala branschfonder:

DNB Finans

Investerar i bank-, försäkrings- och fastighetsaktier över hela världen.
DNB Health Care

Investerar i farmaci-, läkemedels- och bioteknikbolag på de ledande marknaderna.
DNB Miljöinvest

Investerar i bolag inom sol-, vatten- och vindkraft samt inom energibesparing.
DNB Miljöinvest
DNB Teknologi

Investerar i globala företag inom teknologi, media och telekom.
DNB Teknologi
DNB Private Equity

Investerar i noterade, likvida och stora riskkapitalbolag världen över.
DNB Renewable Energy

Investerar globalt i bolag inom sol-, vatten- och vindkraft samt inom energibesparing.
DNB Technology

Placerar globalt inom teknologi, media och telekom.
DNB Telecom

Investerar i globala operatör- och infrastrukturbolag inom tele- och datakommunikation.
Se även: Fondkurser, Om fondsparande, Fondtyper
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.