Globala aktier

Med en global aktiefond får du en större spridning både geografiskt och över branscher. Här bidrar DNBs analytiker med sina specialist- och branschkunskaper. 
DNB Global ESG

Investerar i aktier över hela världen med utökat ansvar
DNB USA

Placerar på aktiemarknaderna i USA och Kanada med god spridning mellan bolag och branscher
DNB USA
DNB Global Lavkarbon

Fonden har en tydlig miljöprofil och eftersträvar att investera i bolag med låga koldioxdutsläpp

DNB Global Lavkarbon


Se även: Fondkurser, Om fondsparande, Fondtyper

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.