Globala aktier

Med en global aktiefond får du en större spridning både geografiskt och över branscher. 
DNB Global ESG

Investerar i aktier över hela världen med utökat ansvar
DNB USA Indeks

Fonden följer en s.k. passiv investeringsstrategi där investeringarna ska efterlikna sammansättningen av det amerikanska aktieindexet MSCI USA Index.
DNB USA
DNB Global Lavkarbon

Fonden har en tydlig miljöprofil och eftersträvar att investera i bolag med låga koldioxdutsläpp

DNB Global Lavkarbon


Se även: Fondkurser, Om fondsparande, Fondtyper

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.