Hedgefonder

Här hittar du vårt utbud av hedgefonder:

DNB ECO Absolute Return

Daglighandlad lång/kort aktiehedgefond som tar långa och korta positioner i bolag inom förnybar energi
DNB TMT Absolute Return

Daglighandlad lång/kort aktiehedgefond som tar långa och korta positioner i bolag inom teknologi, media och telekom
Se även: Fondkurser, Om fondsparande, Fondtyper
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.