Nordiska aktier

Här hittar du vårt utbud av nordiska aktiefonder:

DNB Grönt Norden

Investerar i nordiska bolag som följer etiska och miljömässiga riktlinjer
DNB Grönt Norden
DNB Nordic Equities

Placerar i bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland
DNB Scandinavia
DNB SMB

Investerar i små och medelstora norska bolag
DNB SMB

Se även: Fondkurser, Om fondsparande, Fondtyper

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.