Nordiska räntor

Här hittar du vårt utbud av nordiska räntefonder:

DNB SEK Long Bond
Investerar i svenska obligationer med hög kreditvärdighet och har en genomsnittlig löptid på minst ett och ett halvt år
DNB SEK Long Bond
DNB SEK Short Bond
Investerar i svenska räntepapper med hög kreditvärdighet och har en genomsnittlig löptid på maximalt ett år
DNB SEK Short Bond

Se även: Ansvarsfulla investeringar, Fondkurser, Om fondsparande, Fondtyper

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.