Nordiska räntor

Här hittar du vårt utbud av nordiska räntefonder:

DNB Obligationsfond SEK
Är en obligationsfond som investerar i räntebärande värdepapper, utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut, med hög kreditvärdighet och med inriktning på den svenska marknaden. Fondens återstående genomsnittliga löptid är lägst 1 år och högst 10 år.
DNB Obligationsfond SEK

DNB Penningmarknadsfond SEK
Är en penningmarknadsfond som investerar i räntebärande värdepapper, utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut, med hög kreditvärdighet och med inriktning på den svenska marknaden. Fondens återstående genomsnittliga löptid är högst 1 år.
DNB Penningmarknadsfond SEK

Se även: Ansvarsfulla investeringar, Fondkurser, Om fondsparande, Fondtyper

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.