Tillväxtmarknader

Här hittar du vårt utbud av tillväxtmarknadsfonder:

DNB Asian Small Cap

Investerar i små och medelstora bolag huvudsakligen i Kina och Indien.  
DNB Global Emerging Markets ESG

Placerar på tillväxtmarknader såsom Fjärran Östern, Latin-amerika, Östeuropa och Afrika
DNB Global Emerging Markets ESG
DNB India

Investerar i små- och medelstora indiska bolag
DNB India

Se även: Fondkurser, Om fondsparande, Fondtyper

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.