Frågor och svar om fonder

Hur blir jag kund?

Skriv ut och fyll i Fondkontoanmälan (pdf). Posta den tillsammans med en vidimerad kopia på ID-handling till: DNB Fonder, Att: Transfer Agency, 105 88 Stockholm. 

Hur går jag tillväga för att köpa respektive sälja fonder?

Fyll i Köporder (pdf) eller Säljorder (pdf). Blanketten ska undertecknas av fondkontohavaren alterntativt fondkontohavarens förmyndare samt innehålla mottagarkonto för utbetalning av försäljningslikvid. Posta till DNB Fonder, Att: Transfer Agency, 105 88 Stockholm eller faxa blanketten till oss på faxnummer 08-24 57 99.

Var hittar jag blanketter för att handla fonder?

Här finns blanketter för att handla våra fonder: Blanketter

Hur startar jag ett månatligt sparande?

För att komma igång med ett månatligt sparande måste ett autogiromedgivande upprättas. Ange på  Köpordern (pdf) hur mycket du vill spara i månaden, i vilka fonder och vilket datum som ska gälla för debitering av ditt bankkonto. Om du inte är kund eller inte har ett medgivande om autogiro sedan tidigare ska även Fondkontoanmälan (pdf) fyllas i och skickas med köpordern. Så fort vi har mottagit blanketterna i original så registeras det på ditt fondkonto. Därefter tar det cirka tre dagar innan BGC har godkänt ditt autogiromedgivande.

Hur avslutar jag mitt autogirosparande och medgivande?

Skriv ut och fyll i Säljordern (pdf). Du kan välja att avsluta ditt sparande men behålla ditt medgivande eller avsluta både ditt sparande och ditt medgivande. Om du väljer det andra alternativet och i framtiden vill börja spara igen så måste både köpblankett och medgivandeblankett skickas in. Se frågan "Hur startar jag ett månadssparande" för närmare förklaring. Underteckna säljordern och posta den till oss.

 

Var kan jag se mitt fondinnehav?

Ditt aktuella fondinnehav får du genom att ringa eller mejla till kundcenter, som skickar ut en innehavsrapport per post till dig samma dag som ditt ärende kommer in.

En anhörig som har ett fondinnehav hos DNB har avlidit. Hur går jag tillväga och vilken dokumentation behövs för att skifta ut fondandelarna?

För att DNB ska kunna hantera ärendet behövs en bouppteckning som anger samtliga dödsbodelägare samt eventuella testamente och fullmakter för dödsboet. Om försäljning av andelarna ska göras måste ett bankkonto tillhörande dödsboet finnas. En Säljorder (pdf) med samtliga dödsbodelägares underskrift samt vidimerade ID-handlingar postas till oss.

Om dödsboets fondandelar ska skiftas ut till dödsbodelägarna ska även fondkontoanmälan och vidimerade ID-handlingar på samtliga dödsbodelägare postas till oss. Detta för att kunna registrera dem som kunder och överlåta andelarna till dem.

Var hittar jag de senaste NAV-kurserna för DNBs fonder?

Du hittar de senaste NAV-kurserna för DNBs fonder i kurslistan (länk) eller på www.morningstar.se.

Var hittar jag information om DNBs fonder?

I kurslistan (länk) på respektive fond hittar du faktablad och övrig information om fonderna. Om du vill ha faktablad och fondinformation skickade till dig per post, ring eller mejla kundcenter.

Hur anmäler jag adressändring på mitt fondkonto?

Ring eller mejla dina nya adressuppgifter till oss.

Hur startar jag ett fondsparande för mitt barn?

Fondkontoanmälan (pdf) och Köporder (pdf) fylls i och skrivs under av vårdnadshavare (se frågan "Hur startar jag ett månatligt sparande?" för detaljerad information). I tillägg behövs vidimerade ID-handlingarbåda vårdnadshavarna. Om betalaren av autogirosparandet är någon annan än vårdnadshavarna, ska även denna person fylla i en köporder samt en vidimerad ID-handling. Alla dessa dokument postas in till oss i original.

Hur ändrar jag bankdetaljer vid byte av bank?

Skriv ut och fyll i Ändring av uppgifter (pdf). Posta blanketten till oss i original. Var även uppmärksam på att bankkontonummer för försäljningslikvid ska alltid uppges vid försäljning av fondandelar.

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.