illustration: euro dollar
På denna sida hittar du information om både dagens valutakurser och historiska valutakurser.
 
Historiska kurser för huvudvalutorna uppdateras dagligen.