Börskurser

Här kan du följa försenade aktiekurser och olika index från hela världen. Välj "Markets and rates" för att hitta information om de olika marknader och index. Kurserna är minst 15 minuter försenad. Kurserna gäller endast för information.

Error Page Exception

SRVE0260E: The server cannot use the error page specified for your application to handle the Original Exception printed below.


Original Exception:

Error Message: javax.servlet.jsp.JspException: org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is java.lang.IllegalStateException
Error Code: 500
Target Servlet:
Error Stack:
javax.servlet.jsp.JspException: org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is java.lang.IllegalStateException
     at com.ibm.ws.jsp.tagfile.markets_2D_portal_2D_dependencies_2D_webfront_2D_taglib_2D_2_2E_3_2E_7_2E_1._bar_2D_menu.doTag(_bar_2D_menu.java:134)
     at com.ibm._jsp._portfolioAndOrders._jspx_meth_mtf_bar$1menu_0(_portfolioAndOrders.java:517)
     at com.ibm._jsp._portfolioAndOrders.access$0(_portfolioAndOrders.java:507)
     at com.ibm._jsp._portfolioAndOrders$_portfolioAndOrdersHelper.invoke0(_portfolioAndOrders.java:552)
     at com.ibm._jsp._portfolioAndOrders$_portfolioAndOrdersHelper.invoke(_portfolioAndOrders.java:578)
     at com.ibm.ws.jsp.tagfile.markets_2D_portal_2D_dependencies_2D_webfront_2D_taglib_2D_2_2E_3_2E_7_2E_1._module.doTag(_module.java:99)
     at com.ibm._jsp._portfolioAndOrders._jspx_meth_mtf_module_0(_portfolioAndOrders.java:532)
     at com.ibm._jsp._portfolioAndOrders._jspService(_portfolioAndOrders.java:98)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:831)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1657)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1597)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:77)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:908)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:934)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:502)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:181)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:121)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:259)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:711)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1006)
     at com.ibm._jsp._index._jspx_meth_c_otherwise_0(_index.java:326)
     at com.ibm._jsp._index._jspx_meth_c_choose_0(_index.java:361)
     at com.ibm._jsp._index._jspx_meth_c_catch_0(_index.java:900)
     at com.ibm._jsp._index._jspService(_index.java:132)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:831)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1657)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1597)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:77)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:908)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:934)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:502)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:181)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:121)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:259)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:711)
     at org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:229)
     at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:264)
     at no.dnbnor.portal.core.content.PortalContentDecoratedView.renderDecoratedView(PortalContentDecoratedView.java:238)
     at no.dnbnor.portal.core.content.PortalContentDecoratedView.insertApplicationFragmentToOutputStream(PortalContentDecoratedView.java:181)
     at no.dnbnor.portal.core.content.PortalContentDecoratedView.render(PortalContentDecoratedView.java:142)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1208)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:992)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:939)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:856)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:936)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:827)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:718)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:812)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:831)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1657)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1597)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:131)
     at com.jamonapi.JAMonFilter.doFilter(JAMonFilter.java:57)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116)
     at no.dnbnor.portal.core.components.wrappers.SafeHttpFilter.doFilter(SafeHttpFilter.java:119)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116)
     at no.dnbnor.portal.core.components.wrappers.RequestRateThrottleFilter.doFilterWhenNotBlockingRequest(RequestRateThrottleFilter.java:166)
     at no.dnbnor.portal.core.components.wrappers.RequestRateThrottleFilter.useCounterForBlockingRequestCalls(RequestRateThrottleFilter.java:97)
     at no.dnbnor.portal.core.components.wrappers.RequestRateThrottleFilter.doFilter(RequestRateThrottleFilter.java:84)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:77)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:908)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:934)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:502)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:181)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3944)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:276)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:931)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1592)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:186)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:452)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:511)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:305)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:276)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager.requestComplete(WorkQueueManager.java:557)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager.attemptIO(WorkQueueManager.java:607)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager.workerRun(WorkQueueManager.java:984)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager$Worker.run(WorkQueueManager.java:1069)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1646)
     Caused by: org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is java.lang.IllegalStateException
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:948)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:827)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:718)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:812)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:831)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1657)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1597)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:77)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:908)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:934)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:502)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:181)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:711)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1006)
     at com.ibm.ws.jsp.tagfile.markets_2D_portal_2D_dependencies_2D_webfront_2D_taglib_2D_2_2E_3_2E_7_2E_1._bar_2D_menu._jspx_meth_c_if_2(_bar_2D_menu.java:319)
     at com.ibm.ws.jsp.tagfile.markets_2D_portal_2D_dependencies_2D_webfront_2D_taglib_2D_2_2E_3_2E_7_2E_1._bar_2D_menu.doTag(_bar_2D_menu.java:121)
     ... 88 more
     Caused by: java.lang.IllegalStateException
     at org.apache.jasper.runtime.ServletResponseWrapperInclude.getOutputStream(ServletResponseWrapperInclude.java:109)
     at no.dnbnor.portal.core.content.PortalContentDecoratedView.render(PortalContentDecoratedView.java:125)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1208)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:992)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:939)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:856)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:936)
     ... 105 more
    


Error Page Exception:

Error Message: JSPG0036E: Failed to find resource /error.jsp
Error Code: 404
Target Servlet: /error.jsp
Error Stack:
java.io.FileNotFoundException: JSPG0036E: Failed to find resource /error.jsp
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.findWrapper(AbstractJSPExtensionProcessor.java:395)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionProcessor.handleRequest(AbstractJSPExtensionProcessor.java:349)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:711)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.sendError(WebApp.java:3386)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:719)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1045)
     at org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.include(JspRuntimeLibrary.java:1006)
     at com.ibm._jsp._index._jspx_meth_c_otherwise_0(_index.java:326)
     at com.ibm._jsp._index._jspx_meth_c_choose_0(_index.java:361)
     at com.ibm._jsp._index._jspx_meth_c_catch_0(_index.java:900)
     at com.ibm._jsp._index._jspService(_index.java:132)
     at com.ibm.ws.jsp.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:99)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:831)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1657)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1597)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:104)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:77)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:908)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:934)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:502)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:181)
     at com.ibm.wsspi.webcontainer.servlet.GenericServletWrapper.handleRequest(GenericServletWrapper.java:121)
     at com.ibm.ws.jsp.webcontainerext.AbstractJSPExtensionServletWrapper.handleRequest(AbstractJSPExtensionServletWrapper.java:259)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.include(WebAppRequestDispatcher.java:711)
     at org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceView.renderMergedOutputModel(InternalResourceView.java:229)
     at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:264)
     at no.dnbnor.portal.core.content.PortalContentDecoratedView.renderDecoratedView(PortalContentDecoratedView.java:238)
     at no.dnbnor.portal.core.content.PortalContentDecoratedView.insertApplicationFragmentToOutputStream(PortalContentDecoratedView.java:181)
     at no.dnbnor.portal.core.content.PortalContentDecoratedView.render(PortalContentDecoratedView.java:142)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1208)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult(DispatcherServlet.java:992)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:939)
     at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:856)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:936)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:827)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:718)
     at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:812)
     at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:831)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1657)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.service(ServletWrapper.java:1597)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:131)
     at com.jamonapi.JAMonFilter.doFilter(JAMonFilter.java:57)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116)
     at no.dnbnor.portal.core.components.wrappers.SafeHttpFilter.doFilter(SafeHttpFilter.java:119)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116)
     at no.dnbnor.portal.core.components.wrappers.RequestRateThrottleFilter.doFilterWhenNotBlockingRequest(RequestRateThrottleFilter.java:166)
     at no.dnbnor.portal.core.components.wrappers.RequestRateThrottleFilter.useCounterForBlockingRequestCalls(RequestRateThrottleFilter.java:97)
     at no.dnbnor.portal.core.components.wrappers.RequestRateThrottleFilter.doFilter(RequestRateThrottleFilter.java:84)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.FilterInstanceWrapper.doFilter(FilterInstanceWrapper.java:188)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain.doFilter(WebAppFilterChain.java:116)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterChain._doFilter(WebAppFilterChain.java:77)
     at com.ibm.ws.webcontainer.filter.WebAppFilterManager.doFilter(WebAppFilterManager.java:908)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:934)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:502)
     at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.ServletWrapperImpl.handleRequest(ServletWrapperImpl.java:181)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebApp.handleRequest(WebApp.java:3944)
     at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebGroup.handleRequest(WebGroup.java:276)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WebContainer.handleRequest(WebContainer.java:931)
     at com.ibm.ws.webcontainer.WSWebContainer.handleRequest(WSWebContainer.java:1592)
     at com.ibm.ws.webcontainer.channel.WCChannelLink.ready(WCChannelLink.java:186)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleDiscrimination(HttpInboundLink.java:452)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.handleNewRequest(HttpInboundLink.java:511)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.processRequest(HttpInboundLink.java:305)
     at com.ibm.ws.http.channel.inbound.impl.HttpInboundLink.ready(HttpInboundLink.java:276)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.sendToDiscriminators(NewConnectionInitialReadCallback.java:214)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.NewConnectionInitialReadCallback.complete(NewConnectionInitialReadCallback.java:113)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager.requestComplete(WorkQueueManager.java:557)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager.attemptIO(WorkQueueManager.java:607)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager.workerRun(WorkQueueManager.java:984)
     at com.ibm.ws.tcp.channel.impl.WorkQueueManager$Worker.run(WorkQueueManager.java:1069)
     at com.ibm.ws.util.ThreadPool$Worker.run(ThreadPool.java:1646)
    
Quotes are delayed at least 15 minutes. Markets and delays  -  Terms Equity Trading
No company page are opened yet