För ytterligare information om fondernas avgifter och risk, se respektive fonds faktablad och informationsbroschyr.
 
Se även: Om fondsparandePPM och premiepensionsvalet
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sparande i fonden kan både öka och minska i värde och investeraren kan få tillbaka en mindre summa än vad som har investerats.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.