P27

En enhetlig betalningsplattform för Norden

Information om P27

  • Läs mer

Anpassning till P27

Tidplan för övergång

Nya tjänster i samband med P27

För systemleverantörer

Frågor och svar

Information om P27

P27 kommer att bli den gemensamma plattformen i Norden för betalningar. Här ges goda möjligheter till digitalisering och nya initiativ på betalningsmarknaden.

P27 är ett samarbete mellan de nordiska bankerna. I Norden bor det i dag 27 miljoner personer (därav namnet på plattformen) som med lätthet rör sig mellan länderna, men när det kommer till betalningar är det inte lika enkelt. Eftersom Norden har flera clearinghus kompliceras betalningsförmedlingen mellan de nordiska länderna. Med P27 får Norden ett gemensamt clearinghus för valutorna SEK, DKK och EUR. Norge, som land, har valt att inte delta i P27.

Fördelar med P27

Snabbare betalningar

Effektiviserad avstämning, utökad betalningsinformation

Gemensamt filformat i Norden

Alla in- och utbetalningar i en och samma fil

DNB är en fullvärdig medlemsbank i P27. I den första fasen sker implementeringen i Sverige och därefter Danmark. Det betyder att lokala betalningar i dessa länder kommer att ske i P27 plattformen.

Anpassning till P27

Det gemensamma filformatet för P27 är ISO 20022 XML. Det är samma standard som inom SEPA området. Ni behöver ta kontakt med er systemleverantör så snart som möjligt för att säkerställa att ni kan eller kommer att kunna generera filer i detta format.

De nuvarande betalningsformaten som används i Bankgirot (t.ex. filer till tjänsterna Leverantörsbetalningar, Löner, och Bankgiro Inbetalningar) kommer att ersättas av ISO 20022 XML. Det innebär också att kunder som har filkommunikation till Bankgirot (BgLink, BgCom etc.) behöver byta till en filkommunikation direkt till DNB.

För en smidig övergång till P27 hjälper vi er att succesivt ansluta till de nya tjänsterna i DNB. Anslutningen görs löpande i samråd med er.

Tidplan för övergång

DNBs kunder behöver vara över på ISO XML20022 för utbetalningar Q3 2023 samt inbetalningar Q4 2024.

Du kan läsa mer om den nya betalplattformen och samarbetet på P27:s webbplats, P27 Nordic Payment.

Nya tjänster i samband med P27

DNB utvecklar nya tjänster som ersätter dagens betalningstjänster via Bankgirot. Samtidigt passar vi på att lägga till nya funktioner och andra förbättringar. De nya tjänsterna blir tillgängliga först när P27 startar upp och vi rekommenderar er att gå över till ISO 20022 XML redan nu.

De nya tjänsterna ger en flexibilitet som passar både det större och det mindre företaget och ger en smidig hantering av utbetalningar och leverantörsreskontran. Alla in- och ut- betalningar sker elektroniskt oavsett kanal, fil, API, Internetbanken etc.

Betalningstjänsten ger dig möjlighet att betala leverantörsfakturor både inrikes och utrikes och löner och skatter till bankkonton i hela världen. Du sänder in ditt betalningsunderlag när det passar dig och DNB bevakar och gör din betalning på vald betalningsdag.

Inrikesbetalningar processas kontinuerligt i nio clearingstillfällen under dagen vilket gör att betalningarna når fram snabbare inom Sverige och efter hand även andra länder i P27. DNB hanterar de flesta valutor på världsmarknaden. Som deltagare i GPI-samarbetet går alla DNBs utlandsbetalningar som express, d.v.s. betalningen skickas samma dag, med undantag för de valutor där bankdagen redan är avslutad vid betalningstillfälle. (europeisk tid)

Ersättning av Bankgirots Autogirotjänst har ännu inte beslutats av P27 och vi kan därför inte informera om denna övergång.

För mer information om DNBs nya betalningstjänster vänd er till er kontaktperson på DNB.

För systemleverantörer

Uppdateringen till nytt format görs av systemleverantören. DNB bistår med formatbeskrivning och rådgivning.

Filformaten finns tillgängliga här: Formatbeskrivning

För detaljfrågor eller nya format kontakta oss:
p27@dnb.se

Frågor och svar

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB