P27

En enhetlig betalningsplattform för Norden

P27 kommer att bli den gemensamma plattformen i Norden för betalningar. Här ges goda möjligheter till digitalisering och nya initiativ på betalningsmarknaden.

P27 är ett samarbete mellan de nordiska bankerna. I Norden bor det i dag 27 miljoner personer (därav namnet på plattformen) som med lätthet rör sig mellan länderna, men när det kommer till betalningar är det inte lika enkelt. Eftersom Norden har flera clearinghus kompliceras betalningsförmedlingen mellan de nordiska länderna. Med P27 får Norden ett gemensamt clearinghus för valutorna SEK, DKK och EUR. Norge, som land, har valt att inte delta i P27.

Fördelar med P27

Snabbare betalningar

Effektiviserad avstämning, utökad betalningsinformation

Gemensamt filformat i Norden

Alla in- och utbetalningar i en och samma fil

DNB är en fullvärdig medlemsbank i P27. I den första fasen sker implementeringen i Sverige och därefter Danmark. Det betyder att lokala betalningar i dessa länder kommer att ske i P27 plattformen.

Anpassning till P27

Det gemensamma filformatet för P27 är ISO 20022 XML. Det är samma standard som inom SEPA området. Ni behöver ta kontakt med er systemleverantör så snart som möjligt för att säkerställa att ni kan eller kommer att kunna generera filer i detta format.

De nuvarande betalningsformaten som används i Bankgirot (t.ex. filer till tjänsterna Leverantörsbetalningar, Löner, och Bankgiro Inbetalningar) kommer att ersättas av ISO 20022 XML. Det innebär också att kunder som har filkommunikation till Bankgirot (BgLink, BgCom etc.) behöver byta till en filkommunikation direkt till DNB.

För en smidig övergång till P27 hjälper vi er att succesivt ansluta till de nya tjänsterna i DNB. Anslutningen görs löpande i samråd med er.

Nya tjänster i samband med P27

DNB utvecklar nya tjänster som ersätter Bankgirots nuvarande tjänster. I dessa tjänster tillkommer nya funktioner och förbättringar. Tjänsterna kommer att vara klara när P27 startar upp men DNB rekommenderar er att gå över till ISO 20022 XML så fort som möjligt. DNBs nya betalningstjänster beskrivs i detta dokument. Ersättningen till Bankgirots Autogiro har inte beslutats av P27 och vi kan därför inte informera om denna övergång.

DNB är även aktiva i det bankgemensamma transformationsprogrammet. Där planläggs hur den svenska betalmarknaden ska förflyttas från Bankgirot till P27 i en takt som marknaden klarar av och är redo för. Syftet är att på bästa sätt förbereda den svenska marknaden för den nya betalplattformen.

Frågor och svar

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB