P27 Nordisk betalplattform

Vad är P27?

P27 planeras att bli den gemensamma plattformen i Norden för betalningar. Här ges goda möjligheter till digitalisering och nya bra initiativ på betalningsmarknaden.

P27 är ett samarbete mellan de nordiska bankerna. I Norden bor det i dag 27 miljoner personer (här ifrån kommer namnet på plattformen) som med lätthet rör sig mellan länderna, men när det kommer till betalningar har vi flera olika clearinghus. Det försvårar att enkelt göra betalningar mellan oss i de nordiska länderna. Med P27 får vi istället ett gemensamt nordiskt clearinghus, som kommer att förenkla betalningar och möjliggöra betalningar i flera valutor, i dagsläget SEK, DKK, EUR. Norge, som land, har valt att inte delta med NOK valutan i P27 för lokala betalningar.

Fler fördelar
  • Snabbare betalningar
  • Utökad betalningsinformation kommer effektivisera avstämningen
  • Gemensamt filformat i Norden förenklar betalningar över landsgränserna
  • Alla in- och utbetalningar skickas/hämtas i en och samma fil, oavsett valuta och land

DNB är en fullvärdig medlemsbank i P27 och i den första fasen är det fokus på Sverige och Danmark. Det betyder att de lokala betalningarna kommer att ske i P27 plattformen.

Vad behöver vi kunder göra?

Det gemensamma filformatet för P27 kommer att vara XML ISO 20022, det är samma standard som är inom SEPA området och kommer att bidra till en framtid där betalsystemen kan sättas samman. Därför behöver ni ta kontakt med er systemleverantör för att säkerställa att de kommer att kunna generera filer i rätt format för DNB.

De gamla betalformaten, som används mot bankgirot (ex LB, KI, BG Max) kommer att ersättas av XML ISO 20022. Det innebär också kunder som har direkt koppling till Bankgirot (BgLink, BgCom etc.) behöver byta till en koppling mot DNB. För en smidig övergång till P27 behöver vi hjälpa er att succesivt flytta över till nya plattformar i DNB. Flytten görs löpande i samråd med varje kund, i takt med att plattformarna blir klara.

Vi rekommenderar våra kunder att ta kontakt med sina eventuella partners, som hanterar löner eller leverantörsbetalningar, för att säkerställa att de kommer att kunna generera filer i XML ISO20022 format, Det bör ske så snart som möjligt för att bidra till en smidig övergång för er till P27.  Du som kund behöver alltså redan nu uppgraderar till XML ISO20022 för att kunna nyttja P27s tjänsteutbud fullt ut.

Vad gör vi på DNB?

Vi finns här för våra kunder i den största förändringen på betalmarknaden på mycket länge. Vi stöttar och ger råd under transformationen.

DNB är även aktiva i det bankgemensamma transformationsprogrammet där man planlägger tillsammans med bankerna hur den svenska betalmarknaden ska förflyttas från bankgirot till P27, i en takt som marknaden klarar av och är redo för. Syftet är att på bästa sätt förbereda den svenska marknaden för den nya betalplattformen.

När i tiden kommer det här att ske?

Den preliminära tidsplanen för DNB att få ansluta våra kunder till P27 är slutet av 2023.

Flytt av kunder till DNB´s nya plattformar kommer att starta september 2022. 

Du kan läsa mer om den nya betalplattformen och samarbetet på P27:s webbplats, P27 Nordic Payment.

Vad händer om man inte gör någonting alls?

Kunderna kommer inte få tillgång till den nya funktionaliteten i P27 och får svårt att hantera sina betalningar.

Företagen  måste uppgradera i sina system till XML ISO20022 för att kunna nyttja P27s tjänsteutbud fullt ut. Ta kontakt med din partner eller systemleverantör om du inte redan startat den processen.

Var hittar jag mer information?

Svenska Bankföreningen leder transformationen på den svenska marknaden, vars syfte är att förbereda den svenska marknaden för den nya betalplattformen. På deras hemsida finns uppdaterad information, frågor och svar samt länkar till relevanta sidor.