• Kundservice

Supply Chain Finance

Lösningen som ger dig som köpare och dina leverantörer bättre betalningsvillkor.

Nätverk av ljusnoder
 • Förstärk kassaflödet

 • Förbättra nyckeltal

 • Stärk relationen till era leverantörer

När är Supply Chain Finance relevant?

Supply Chain Finance är relevant när köparen önskar att förlänga förfallodatum på sina fakturor, samtidigt som leverantören önskar att erhålla betalning så snabbt som möjligt.

Hur fungerar Supply Chain Finance?

Supply Chain Finance optimerar kassaflödet och rörelsekapitalet genom att förlänga betalningsvillkoren för dig som köpare samtidigt som din leverantör får betalt tidigare. ​Lösningen är särskilt gynnsam när köparen har en bättre kreditrating än leverantören eftersom köparen då har tillgång till billigare kapital. Supply Chain Financing frigör kapital för köparen som istället kan använda likviditeten till att utveckla verksamheten. Eventuellt kan köparen också erhålla kassarabatt genom att leverantören får betalt tidigare vilket ger en förbättrad marginal för köparen.

Fördelar för köpare

 • Förbättra relationen med era leverantörer
 • Bättre överblick av ert kassaflöde
 • Förbättrad likviditet
 • Bättre betalningsvillkor vilket stärker nyckeltal

Fördelar för leverantör

 • Lägre kreditrisk eftersom banken tar över köparens kredit
 • Snabbare tillgång till kapital
 • Förbättrad likviditet
 • Bättre betalningsvillkor vilket stärker nyckeltal

Grön Supply Chain Finance

Hur kan DNB hjälpa ditt företag uppnå era hållbarhetsmål? DNB kan erbjuda supply chain financing som är länkad till ESG. Ett sådant program skapar ekonomiska incitament för era leverantörer av varor och tjänster att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Genom att etablera KPIer som är relevanta för respektive branch kan leverantören erhålla rabatt på sin finansiering genom att uppnå dessa mål. Ett förbättrat hållbarhetsarbete i leverantörskedjan bidrar till ditt företags förutsättningar att uppnå era mål.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta oss här

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB