DNB Markets

DNB Markets i Oslo

DNB Markets är en av Nordens ledande investmentbanker med kontor i Oslo, Stockholm, London, New York og Singapore. Vi erbjuder tjänster kopplade till banklån, råvaror, derivat samt kapitalmarknader (både egen kapital och skuldmarknaden).


Sverige – nyckeln till DNB Markets’ nordiska kunderbjudande
På DNB Markets i Sverige arbetar ett 60-tal medarbetare, i nära samarbete med huvudkontoret i Oslo och övriga internationella kontor, för att stödja stora och medelstora företag samt institutionella kunder i Sverige som på andra marknader.

I Sverige erbjuder vi våra kunder ett komplett produktutbud som innefattar handel i valutor, räntederivat, aktier och obligationer. Vi har analytiker som täcker både aktie- och obligationssidan.

För mer information, välkommen att kontakta vårt handlarbord på +46 8 473 48 50.

Våra produkter och tjänster

Produkter Analyser och rapporter
analyser och rapporter
Valuta och Räntor
valuta och rantor
Råvaruhandel
råvaruhandel
Skuldmarknaden
skuldmarknaden
Aktier
aktier
Investment Banking
investment banking
Värdepapperstjänster
väredepapperstjenester
 
Kursinformation Börs- och valutakurser
(Minst 15 minuter försenad)
Börs- och valutakurser
Valutakonverterare
Valutakonverterare
Valutakurser och räntor
Valutakurser och räntor
 
Analyser och rapporter

Fler analyser och rapporter