• Kundservice

Grön Garanti

Uppfyll ditt företags gröna och hållbara mål med gröna garantier.

Jordglob på gräsmatta
  • Ny förnybar energiproduktion

  • Utveckling av infrastruktur till förnybar energi

Vad är en grön garanti?

Vid ingående av avtal kräver ofta en eller båda parterna att deras motpart ställer säkerhet i form av en garanti. ​

För att en garanti ska kunna klassas som grön krävs det att den är kopplad till en investering i ny produktionskapacitet eller infrastruktur för förnybar energi. När en investering uppfyller kraven inom det gröna ramverket kan kommersiella garantier så som; betalningsgaranti, förskottsgaranti, kontraktgaranti och reklamationsgaranti, klassas som gröna.​

En extern bedömning görs av DNV, som sedan ställer ut ett grönt certifikat till garantier som kvalificerar sig.

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB