En enhetlig betalplattform

Information om ISO XML 20022

Snabbare betalningar

Effektiviserad avstämning, utökad betalningsinformation

Gemensamt filformat i Norden

Alla in- och utbetalningar i en och samma fil

..

Anpassning till ISO 20022 XML

Det gemensamma filformatet är ISO 20022 XML. Det är samma standard som inom SEPA området. Ni behöver ta kontakt med er systemleverantör så snart som möjligt för att säkerställa att ni kan eller kommer att kunna generera filer i detta format.

De nuvarande betalningsformaten som används i Bankgirot (t.ex. filer till tjänsterna Leverantörsbetalningar, Löner, och Bankgiro Inbetalningar) kommer att ersättas av ISO 20022 XML.

För en smidig övergång hjälper vi er att successivt ansluta till de nya tjänsterna i DNB. Anslutningen görs löpande i samråd med er.

Tidplan för övergång

DNBs kunder behöver vara över på ISO 20022 XML för utbetalningar Q1 2024.

Nya tjänster

DNB utvecklar nya tjänster som ersätter dagens betalningstjänster via Bankgirot. Samtidigt passar vi på att lägga till nya funktioner och andra förbättringar.

De nya tjänsterna ger en flexibilitet som passar både det större och det mindre företaget och ger en smidig hantering av utbetalningar och leverantörsreskontran. Alla in- och utbetalningar sker elektroniskt oavsett kanal, fil, Internetbanken etc.

Betalningstjänsten ger dig möjlighet att betala leverantörsfakturor både inrikes och utrikes samt löner och skatter till bankkonton i hela världen. Du sänder in ditt betalningsunderlag när det passar dig och DNB bevakar och gör din betalning på vald betalningsdag.

Inrikesbetalningar processas kontinuerligt i nio clearingstillfällen under dagen vilket gör att betalningarna når fram snabbare inom Sverige och efter hand även andra länder. DNB hanterar de flesta valutor på världsmarknaden. Som deltagare i GPI-samarbetet går alla DNBs utlandsbetalningar som express, d.v.s. betalningen skickas samma dag, med undantag för de valutor där bankdagen redan är avslutad vid betalningstillfälle (europeisk tid).

För mer information om DNBs nya betalningstjänster vänd er till er kontaktperson på DNB.

För systemleverantörer

Uppdateringen till nytt format görs av systemleverantören. DNB bistår med formatbeskrivning och rådgivning.

Filformaten finns tillgängliga här: Formatbeskrivning

Frågor och svar

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB