Valuta, räntor och råvaror

Vi erbjuder kvalificerad riskrådgivning och handel med valuta-, ränte- och råvaruderivat till företag och institutioner.

Ränte- och valutahandel
  • Växelkurslistor

  • Erfarna valutamäklare

  • Köpa och sälja valuta

Genvägar

Hur bestäms växelkurserna?

De växelkurser som anges i våra växlingslistor visar växelkursen för köp respektive försäljning av valuta vid genomförande av internationella betalningsuppdrag, där växelkursen för beställningen är satt till 09:00. För växling vid alla andra tillfällen är de växelkurser som anges i aktuella växelkurslistor endast att betrakta som vägledande.

Den växelkurs som kommer att användas för en betalningsorder beror på den tidpunkt då växlingen görs. De växelkurser som anges i den aktuella växelkurslistan är därför inte ett erbjudande till våra kunder att köpa eller sälja valuta till denna växelkurs, såvida inte arten av betalningsordern * och behandlingen av denna är sådan att den växelkurs som anges i aktuell växelkurslista används.

OBS: Vi tar inget ansvar för eventuella fel i de växelkurser som visas i växlingslistorna. Banken tar inte heller ansvar för förluster som skulle uppstå vid användning av våra vägledande växelkurser.

Kontakta oss

Sök i valuta och räntor

På Sveriges Riksbanks hemsida hittar du styrräntan, valutakoder och annan information om valutor och räntor.

  • Till Sveriges Riksbank

Affärsmässiga villkor och avtal

Affärsmässiga villkor och avtal i samband med handel med finansiella instrument i DNB Markets. All information är hämtad från DNB Markets engelska hemsida.

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB