• Kundservice

Jämställdhet och mångfald

 Två i ett möte

För att nå våra mål om långsiktigt värdeskapande, hög kundnöjdhet och att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi spegla det samhälle vi är en del av. Variationer när det gäller kön, ålder, kompetens, kulturell bakgrund, erfarenhet, funktionell förmåga, sexuell läggning, etnicitet och religiös övertygelse ger oss fler perspektiv och gör oss bättre utrustade att möta utmaningar, öka vår innovativa kraft och skapa de bästa kundupplevelserna.

Internt innebär jämlikhet och mångfald lika rättigheter och möjligheter att bidra till organisationen. Det innebär att vi skapar en säker och inkluderande arbetsmiljö där alla anställda värderas för sina olika kvaliteter. Mångfald är det som gör människor och grupper unika och skiljer sig från varandra. Mångfald och inkludering följs upp i alla delar av verksamheten och diskriminering accepteras inte.

Vi är ett av världens mest jämställda företag och vi har höga ambitioner för att vara en drivkraft för jämlikhet och mångfald både internt men också externt. Förutom att främja mångfald och jämställdhet bland våra egna medarbetare arbetar vi med att bidra till en ökad jämställdhet bland våra kunder via de produkter och tjänster vi erbjuder. Med hjälp av vår köpkraft är vi med och påverkar våra leverantörer för att främja deras arbete inom jämställdhet. Jämlikhet och mångfald lönar sig och ligger i linje med vår etiska grund. En mångfaldig arbetsstyrka gör DNB till en bättre bank. 

Vi har inte råd att rekrytera från 50 procent av underlaget

Elisabeth Beskow

VD

Highlights

 • Våra anställda garanteras minst 20 veckors könsneutral betald föräldraledighet, oavsett var i världen de arbetar. 
 • Vi har en jämn fördelning av kvinnor och män i koncernledningen - och en andel på 39,5 procent av kvinnorna på de fyra ledande nivåerna.
 • Huvudsponsorer på Women's Finance Day på Handelshögskolan.
 • Under 2022 anställde DNB Wenche Fredrikssen som ansvarig för koncernens D&I-arbete. Wenche har lång och gedigen erfarenhet från att arbeta med D&I större internationella organisationer.
 • 2021 utsåg Equileap Equileap Global & Special Reports DNB till världens mest jämställda bolag! 2022 hamnade vi fortfarande på pallen och kom på en andraplats – detta är något som vi är otroligt stolta över.
 • DNB i Sverige arrangerar årligen en D&I Week där vi internt lägger fokus på inkludering, mångfald och jämställdhet.
 • 2021 gick DNB Sverige med i nätverket Diversity Charter – ett viktigt forum för oss på DNB där vi kan utbyta kunskap och erfarenheter med andra bolag och organisationer kring D&I.

Mål och ambitioner

 • Könsbalansen mellan kvinnor och män ska vara 50/50 år 2023 och på ledande befattningar 40/60. 
 • Könsbalansen ska vara 50/50 i sluturvalet vid våra rekryteringsprocesser.
 • DNB måste vara mångsidigt och inkluderande.
 • DNB kommer att bidra till att främja jämställdhet bland våra kunder genom produkter, tjänster och dialog.
 • DNB:s största leverantörer inom IT-tjänster, konsulttjänster och juridiska tjänster ska arbeta systematiskt med jämställdhet och mångfald inom sina egna organisationer.

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB