Råvaruhandel

illustration olje energi

DNB Markets i Sverige bedriver finansiell handel i råvaruderivat gentemot stora och medelstora företag och institutioner. Fokus är på områden som energi, frakt, metaller och spannmål.

Verksamheten är starkt rådgivningsdriven och bygger på en god kunskap om och insikt i våra kunders affär och riskprofil.

För mer information om vår verksamhet inom råvaruhandel ring +46 8 473 48 50.

Läs mer om råvaruhandel på DNB Markets engelska sida: