Valuta och räntor

Valuta- och räntehandel

illustration: dnb markets mäklarrom

DNB Markets i Sverige bedriver handel i valuta- och räntederivat gentemot stora och medelstora företag och institutioner.

Vi erbjuder också elektronisk valutahandel via nätet, dels via vår egen plattform Markets Electronic Trading och dels via externa plattformar som FX ALL, 360 T, Currenex, Reuters och Bloomberg.

Verksamheten är starkt rådgivningsdriven och bygger på en god kunskap om och insikt i våra kunders affär och riskprofil. Tack vare DNB Markets globala närvaro täcker vi marknaden dygnet runt i alla tidzoner.

För mer information om vår verksamhet inom valuta- och räntehandel ring +46 8 473 48 50.

Läs mer på DNB Markets engelska hemsida

Se även:

» Valutakonverterare
» Valutakurser och räntor
» Börs- och valutakurser (minst 15 minuter försenad)