• Kundservice

Dokumentinkasso

Instrument för hantering av dokument i samband med internationell handel.

Man bläddrar bland papper
 • DNB ingår i ett stort internationellt nätverk av banker

 • Vi samarbetar med de mest pålitliga och välrenommerade ​bankerna globalt

 • Effektiv och säker avtalsform

Vad är dokumentinkasso?

Dokumentinkasso är ett instrument som kan användas för att förstärka exportörens position i en transaktion. Bankens uppdrag är att förmedla dokument (kommersiella dokument ​såsom faktura och transportdokument och/eller finansiella dokument såsom växlar) tillsammans med en instruktion om hur dokumenten får lämnas ut till importören. Dokumenten skickas ​till importörens bank och blir levererade till importören mot betalning eller ett löfte om betalning (växel). Importören får därefter tillgång till det gods man har köpt.

Dokumentinkasso används då:

 • När den kommersiella risken på importören är obetydlig samt när man har en fungerade relation mellan parterna.
 • När det inte råder tvivel kring importörens avsikt att ta emot och betala för varorna.
 • För gods som inte är specialtillverkat.
 • När varorna inte behöver vara importören till handa inom en viss tid.
 • Det råder stabila politiska, ekonomiska och juridiska förhållanden i importörens land.
 • Importörens land följer internationella betalningsstandarder och risken för handels- och valutarestriktioner är låg.

Fördelar för importören

 • Inget behov av banklimit
 • Effektiv administration
 • Kostnadseffektivt

Fördelar för exportören

 • Importören får inte tillgång till godset utan att betalning har skett eller accepterat att betala växeln.
 • Effektiv administration.
 • Kostnadseffektivt.

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB