• Kundservice

Import & Export Remburs / Letter of Credit

Betalningsinstrument som används vid inköp och försäljning av varor över landsgränser.

Kvinna signerar ett avtal
 • Säkerhet vid internationell handel

 • Finansiering av varor under leverans

 • Säkerställer betalning & leverans i tid

Vad är en remburs?

En remburs, eller Letter of Credit, är en betingad betalningsbekräftelse. Köparens bank ger ett löfte att betala fakturerat belopp till säljarens bank givet att bestämmelser beskrivna i rembursen är uppfyllda.

Remburser är mycket flexibla och används inom alla branscher vid allt ​från mindre leveranser till produktion och uppstart av större fabriker.

Remburser används ofta då:

 • Det är stora geografiska avstånd mellan parterna.
 • Importören och/eller exportören har behov av finansiellt stöd.
 • Exportören inte känner sig trygg med importörens betalningsmetoder.
 • Vid stor politisk och/eller kommersiell risk.

Fördelar för importören

 • Alternativ till förskottsbetalning.
 • Bättre kontroll över tidpunkt för leverans.
 • Importörens betalningsförmåga garanteras vilket kan ge möjlighet till förmånligare priser.
 • Importören har möjlighet att få en kredit hos exportören genom en tidsremburs. Det innebär att betalningen sker en viss tid efter leverans.
 • Banken kommer helt eller delvis kunna finansiera varorna.

Fördelar för exportören

 • Exportören får en säkerhet före skeppningstillfället.
 • Exportören får en garanti att betalningen kommer att äga rum vid avtalad tidpunkt, förutsatt att rembursens villkor är uppfyllda.
 • En order kan inte annulleras utan samtycke från berörda parter.
 • Möjlighet till finansiering och utökad riskavtäckning.

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB