Återförsäljare - Samarbetspartner Bilfinans

Vi erbjuder ett brett utbud av finansieringstjänster som är anpassade till din verksamhet och dina kunders behov.
Men framförallt erbjuder vi ett helt koncept där vi sätter din lönsamhet i fokus.
Allt via vår unika web-portal "CarPorten"

handslag och sedlar

Passar för dig som:

 • Är auktoriserad återförsäljare
 • Vill öka lönsamheten
 • Fokuserar på finansieringsgrad
 • Inser fördelarna med ett långsiktigt samarbete
 • Uppskattar en regional kontaktperson
 • Söker en samarbetspartner som ligger i framkant när det gäller modern teknik och effektiva rutiner

Våra produkter

Genom vår slutkundsfinansiering kan du erbjuda:

 • Avbetalning
 • Privathyra
 • Leasing
 • Fullserviceleasing
 • Profilerade avtal
 • Kortkredit

Genom vår verksamhetsfinansiering får du möjlighet till:

 • Demobilfinansiering
 • Lagerbilfinansiering/Floorplaning
 • Viss IT & verkstadsfinansiering
 

Vår erfarenhet

Vi har 30 års erfarenhet av återförsäljarsamarbeten och för närvarande över 500 samarbetande bilåterförsäljare. 

Vi står hela risken i finansieringsupplägget, om inget annat avtalats.
Dessutom erbjuder vi fullständig stockkontroll med bland annat 6-månaders tips avseende slutförfallobevakning och detaljerade stockanalyser.

Vår närvaro

Vi möter dig och dina medarbetare med en regional närvaro, hög kompetens och ett personligt engagemang.
Detta kan vi göra genom att erbjuda marknadens största och mest rutinerade säljkår.
Dessutom utbildar och förenklar vi din säljprocess genom brancherfarenhet och effektiva rutiner - allt med den senaste tekniken.
Kort sagt - Vi sätter din verksamhet och lönsamhet i fokus.

Våra märken:

Vi är märkesoberoende under vårt egna namn DNB Finans och märkesberoende
genom våra samarbeten med följande importörer:

 • Hyundai    - Hyundai Finans
 • Mitsubishi - MMC Bilfinans
 • Peugeot    - Peugeot Finans
 • Subaru      - Subaru Finans
 • Suzuki      - Suzuki Finans
 
 
Kontakta oss

Telefon, växel:
08-473 44 80

Telefon, innesälj:
08-473 45 00

Telefon, kundtjänst:
08-473 47 10

E-post:
Bilsupport


Org.nr: 516406-0161

Våra generalagentssamarbeten:

Hyundai Finans
Tel:  08 - 506 05 120
Fax: 08 - 506 05 150

MMC Bilfinans
Tel:  08 - 506 05 150
Fax: 08 - 506 05 150

Peugeot Finans
Tel:  020 - 43 44 45
Fax: 08 - 473 47 29

Subaru Finans
Tel:  020 - 88 74 88
Fax: 08 - 473 47 29

Suzuki Finans
Tel:  020 - 43 43 43
Fax: 08 - 473 47 29

 
Här finns DealerPad

dealerpad