Fonder

Fonder

 

Handla fonder

fond» Här hittar du blanketter för att handla fonder

Ansvarsfulla investeringar

Fonder
» Läs mer om våra tre nivåer av ansvarsfulla investeringar

Våra fonder

Fond
» Här kan du välja fond utifrån investeringsområde

 

Fusioner och nya fonder

Den 31 augusti 2016 genomfördes följande fondfusioner: 

DNB Fund SEK Long Bond fusionerades med DNB Obligationsfond SEK
DNB Fund SEK Short Bond fusionerades med DNB Penningmarknadsfond SEK

Från och med onsdag den 31 augusti 2016 går det bra att handla i de nya fonderna.   

Här kan du läsa den information som har skickats till samtliga andelsägare om fusionerna och bakgrunden till dessa:

» Informationsbrev 2016-06-21
» Fondbolagets officiella “Notice to unitholders”

Lipper Fund Awards 2016 - DNB Nordic Technology

Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2016 har utsett DNB Nordic Technology till:

- Best Fund over 3 years*
- Best Fund over 5 years*
- Best Fund over 10 years*

* Equity sector information technology, Nordics Region

Fond
Här kan du läsa Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2016 - Methodology and Guidelines gällande urvalsprocess och kriterier.

Genvägar

» Dokument och fondinformation

» Nyheter och analys

» Ansvarsfulla investeringar

» Fondkalkylator

» Att spara i fonder

» PPM och premiepensionsvalet

» Om DNB Asset Management


Information om överlåtna fonder till Öhman

Från och med den 1 januari 2016 har DNBs svenska fond- kapitalförvaltningsverksamhet överlåtits till Öhman. Du som är andelsägare i någon av de berörda fonderna ombedes därför kontakta Öhmans kundtjänst ifall du har några frågor om ditt innehav eller vill ha mer information om någon av dessa fonder.

» Brev till andelsägare och lista över berörda fonder

 
 
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.
» Klagomål