Fonder

Fonder

 

Handla fonder

fond» Här hittar du blanketter för att handla fonder

Ansvarsfulla investeringar

Fonder
» Läs mer om våra tre nivåer av ansvarsfulla investeringar

Våra fonder

Fond
» Här kan du välja fond utifrån investeringsområde

 

Överlåtelse av DNB Obligationsfond SEK och DNB Penningmarknadsfond SEK

Kapitalförvaltaren Öhman förvärvade DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltningsverksamhet vid årsskiftet. Med anledning av ovanstående förvärv har DNB sökt och erhållit tillstånd av Finansinspektionen att även överlåta förvaltningen av följande fonder till Öhman:

- DNB Obligationsfond SEK
- DNB Penningmarknadsfond SEK


Överlåtelsen verkställs den 2 december 2016 då även nya fondbestämmelser börjar tillämpas.

Som kund behöver du inte vidta någon åtgärd men har du frågor går det bra att kontakta kundtjänst på DNB eller Öhman.

» Informationsbrev till dig som andelsägare
» Information letter to unit holders - English version

Lipper Fund Awards 2016 - DNB Nordic Technology

Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2016 har utsett DNB Nordic Technology till:

- Best Fund over 3 years*
- Best Fund over 5 years*
- Best Fund over 10 years*

* Equity sector information technology, Nordics Region

Fond
Här kan du läsa Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2016 - Methodology and Guidelines gällande urvalsprocess och kriterier.

Genvägar

» Dokument och fondinformation

» Nyheter och analys

» Ansvarsfulla investeringar

» Fondkalkylator

» Att spara i fonder

» PPM och premiepensionsvalet

» Om DNB Asset Management


Information om överlåtna fonder till Öhman

Från och med den 1 januari 2016 har DNBs svenska fond- kapitalförvaltningsverksamhet överlåtits till Öhman. Du som är andelsägare i någon av de berörda fonderna ombedes därför kontakta Öhmans kundtjänst ifall du har några frågor om ditt innehav eller vill ha mer information om någon av dessa fonder.

» Brev till andelsägare och lista över berörda fonder

 
 
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.
» Klagomål