Fonder

Vra Fonder

 

Handla fonder

» Här hittar du mer information om hur du handlar våra fonder

Våra fonder

» Här kan du välja fond utifrån investeringsområde

Hållbarhetsprofilen

hpHär kan du läsa fondernas hållbarhetsprofiler
 

Lipper Fund Awards 2018

Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2018 har utsett DNB Teknologi till:

- Best fund over 10 years*
- Best fund over 3 years*


* Equity sector information tech, Nordics Region

Fond

Här kan du läsa
Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2018 - Methodology and Guidelines gällande urvalsprocess och kriterier.

Nytt namn, DNB Teknologi!

1:a januari 2017 byter DNB Nordic Technology namn till DNB Teknologi.

Fonden, som startade 2001, är en av de absolut bästa fonderna i sin kategori, både på kort och lång sikt. Anders Tandberg-Johansen och Sverre Bergland har sedan start förvaltat fonden som de senaste 10 åren haft ett globalt investeringsmandat. Fondnamnet speglar inte riktigt detta och vi väljer därför att ändra namnet till DNB Teknologi. Samtidigt som vi byter namn så ändrar vi även fondens jämförelseindex till det globala MSCI TMT.

Den femstjärniga fondens framgångsrika förvaltarteam, strategi och mandat förblir oförändrat - skälet till namnbytet är enbart att tydliggöra att DNB Teknologi är en global aktiefond!

Som kund behöver du inte vidta någon åtgärd men har du frågor går det bra att kontakta kundtjänst.

» Informationsbrev till dig som andelsägare

Genvägar

» Dokument och fondinformation

» Nyheter och analys

» Fondkalkylator

» Att spara i fonder

» PPM och premiepensionsvalet

» Om DNB Asset Management


Information om prospektändringar DNB Fund

Från den 2 oktober 2017 genomför vi förbättringar när det gäller tid för kurssättning i våra Luxemburgregistrerade fonder, bl.a.:

• DNB Renewable Energy
(LU0302296149)
• DNB TMT Absolute Return SEK (LU0547714872)
• DNB Technology (LU0302296495)

Dessa fonder kommer nu att få NAV-kurser baserat på stängnings-kurser i marknaden (kl. 22.00 T+0). Det innebär att ordrar behöver vara DNB i Stockholm tillhanda T+0 kl. 11.00 (jämfört med att vi behövde ordrarna dagen innan, T-1 tidigare). NAV-kursen kommer att publiceras morgonen efter värderingen (T+1 kl. 10.00). 

Övrig information gällande prospektändringarna går att läsa i det bifogade informationsbrevet. Som kund behöver du inte vidta någon åtgärd men har du frågor, kontakta gärna kundtjänst.

» Informationsbrev till andelsägare

 
 
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.
» Klagomål