Fonder

Fonder

 

Handla fonder

fond» Här hittar du blanketter för att handla fonder

Ansvarsfulla investeringar

Fonder» Läs mer om våra tre nivåer av ansvarsfulla investeringar

Våra fonder

Fond
» Här kan du välja fond utifrån investeringsområde

 

Nytt namn, DNB Teknologi!

1:a januari 2017 byter DNB Nordic Technology namn till DNB Teknologi.

Fonden, som startade 2001, är en av de absolut bästa fonderna i sin kategori, både på kort och lång sikt. Anders Tandberg-Johansen och Sverre Bergland har sedan start förvaltat fonden som de senaste 10 åren haft ett globalt investeringsmandat. Fondnamnet speglar inte riktigt detta och vi väljer därför att ändra namnet till DNB Teknologi. Samtidigt som vi byter namn så ändrar vi även fondens jämförelseindex till det globala MSCI TMT.

Den femstjärniga fondens framgångsrika förvaltarteam, strategi och mandat förblir oförändrat - skälet till namnbytet är enbart att tydliggöra att DNB Teknologi är en global aktiefond!

Som kund behöver du inte vidta någon åtgärd men har du frågor går det bra att kontakta kundtjänst.

» Informationsbrev till dig som andelsägare

Lipper Fund Awards 2017

Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2017 har utsett:

- DNB Teknologi (tidigare DNB Nordic Technology), best fund over 10 years*
- DNB Health Care, best fund over 3 years**


* Equity sector information technology, Nordics Region
** Equity sector health care, Nordics Region

Fond

Här kan du läsa
Thomson Reuters Lipper Fund Awards 2017 - Methodology and Guidelines gällande urvalsprocess och kriterier.

Genvägar

» Dokument och fondinformation

» Nyheter och analys

» Ansvarsfulla investeringar

» Fondkalkylator

» Att spara i fonder

» PPM och premiepensionsvalet

» Om DNB Asset Management


Information till dig som är andelsägare i DNB Funds

CACEIS Bank Luxembourg är utsedd av DNB Asset Management S.A. till att vara förvaringsinstitut och central administratör för de fonder som bolaget förvaltar under fondparaplyet DNB Fund.

DNB Asset Management S.A. har i brev meddelat oss att CACEIS Bank Luxembourg kommer att fusioneras med CACEIS Bank France per den 31 december 2016. Fusionen genomförs i syfte att förenkla och harmonisera den legala strukturen inom CACEIS-gruppen.

Som kund behöver du inte vidta någon åtgärd men har du frågor går det bra att kontakta kundtjänst.

» Informationsbrev till andelsägare

 
 
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.
» Klagomål