Prenumerera på DNB Nyhetsbrev

Här kan du enkelt fylla i dina uppgifter för att prenumerera på DNB Nyhetsbrev.

  • [printicon]
Nyhetsbrev

Prenumerera: Nyhetsbrev fonder

* Behandling av personuppgifter enligt PUL (Personuppgiftslagen) ersätts från och med den 25 maj 2018 av DNBs Integritetspolicy i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina kontaktuppgifter antecknas i DNB Bank ASA, filial Sveriges register för framtida marknadsföringsändamål samt att uppgifter får lämnas ut till andra enheter inom DNB-koncernen.
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.