Prenumerera på DNB Nyhetsbrev

Här kan du enkelt fylla i dina uppgifter för att prenumerera på DNB Nyhetsbrev.

  • [printicon]
Nyhetsbrev

Prenumerera: Nyhetsbrev fonder

* Behandling av personuppgifter enligt PUL: Jag har tagit del av information om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina kontaktuppgifter antecknas i DNB Asset Management AB:s register för framtida marknadsföringsändamål samt att uppgifter får lämnas ut till andra enheter inom DNB-koncernen.
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sparande i fonden kan både öka och minska i värde och investeraren kan få tillbaka en mindre summa än vad som har investerats.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.