Våra fonder handlar du med fördel hos till exempel Avanza, Nordnet eller Fondmarknaden. Representerar du en institution så hittar du mer information via länken ”Blanketter – juridisk person” nedan.

Blanketter - juridisk person

Handla fonder juridisk person
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.