Handla fonder som juridisk person

Är ni ny kund behöver ni öppna ett fondkonto hos oss - följ checklistan nedan! Är ni redan kund hos oss använder ni blanketterna längre ned på sidan.
  1. Välj fond i kurslistan eller i vårt fondutbud och läs fondens faktablad. 
  2. Skriv ut blanketterna Fondkontoanmälan juridisk person och Köporder juridisk person.
  3. Ska ni månadsspara eller göra en engångsinsättning via Autogiro, skriv även ut blanketten Autogiroanmälan, medgivande juridisk person.
  4. Fyll i och underteckna blanketterna.
  5. Ta fram vidimerade kopior på giltiga behörighets- och identitetshandlingar
  6. Posta handlingarna till:
    DNB Fonder, Att: Transfer Agency, 105 88 Stockholm

Ring oss på 08-473 44 50 om ni vill ha personlig hjälp eller om ni har frågor om er fondkontoanmälan. Om ni inte har möjlighet att skriva ut blanketterna, så postar vi dem till er.

Kundtjnst

DNB gör ingen lämplighets- eller passandebedömning

Vi erbjuder endast tjänsterna mottagande och vidarebefordran av order respektive utförande av order avseende okomplicerade instrument i form av fondandelar, dvs. execution only. Det innebär att vi inte tillhandahåller någon rådgivning och inte heller gör någon bedömning av om den transaktion du önskar genomföra är lämplig eller passar för dig med hänsyn till t. ex. ditt mål med investeringen, din placeringshorisont, din ekonomiska och personliga situation, din kunskap och erfarenhet av placeringar på värdepappersmarknaden eller din riskbenägenhet etc.

Se även: Fondkurser, Fondtyper, Om fondsparande

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till DNB, eller till bolag inom samma koncern, kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera dina engagemang hos DNB.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i Fondkontoanmälan med allmänna villkor.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.