Fondkalkylator

Med fondkalkylatorn kan du räkna ut estimerad framtida summa på ditt fondsparande. Fyll i ditt sparbelopp, din egna antagna avkastning och tidsperiod. 
 
 
 
 
*Skatteeffekt och inflation är inte medtagna i beräkningen

Summa:

*Skatteeffekt och inflation är inte medtagna i beräkningentrueFondsparkalkylatorfullInitieratManadssparandeEngangskopSparperiodAvkastningBorjaSparaSkrivUtsparebelopstartbelopperiodeavkastningmndsparingengsparing 1000010000100  kronorfalse00100000010000  kronorfalse101301  årfalse7.50.010.00.05 %false6924099999999%,false,-

Se även: Våra fonder, Kurslista och fondinfo

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.