Information om behandling av personuppgifter

Jag är medveten om att de personuppgifter som jag lämnat ovan används för att tillhandahålla den information som jag härmed beställer och för att rikta marknadsföring till mig rörande DNB Asset Management AB:s och andra DNB-enheters tjänster.

Jag samtycker till att mina uppgifter finns kvar i DNB Asset Management AB:s register till dess att jag meddelar att uppgifterna ska tas bort samt att uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra enheter inom DNB. Ansvarig för behandligen av uppgifterna är DNB Asset Management AB.

Önskar jag besked om vilka uppgifter som behandlas om mig, har jag rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om detta genom att skicka en skriftlig begäran till DNB Asset Management AB, 115 58 Stockholm eller via e-post till prenumerera@dnb.se. Jag har även rätt att begära ändring av felaktiga eller missvisande uppgifter.
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Sparande i fonden kan både öka och minska i värde och investeraren kan få tillbaka en mindre summa än vad som har investerats.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.