Vi har ett brett fondutbud

Här kan du läsa om våra fonder baserat på investeringområden.

Nordiska aktier

Nordiska aktier

Tillväxtmarknader

Asien och tillväxtmarknader

Branscher

Bransch och tema

Hedgefonder

Fonder

Globala aktier

Fonder
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.