Miljö och samhällsansvar

Vi tror att klimatförändringen är en av de största utmaningarna vi har. Vi har därför definierat några prioriteringar som utgör koncernens klimat-
satsningar. Ta del av information, på koncernsidan, 
om våra prioriteringar inom miljö och samhällsansvar
och hur vi jobbar aktivt inom området.
Illustration; Åker

Koncernchefen om samhällsansvar

"För att underlätta och bidra till hållbar utveckling krävs ett gemensamt ansvar. Även om ansvaret sprids bland många spelare, bör det inte vara någon tvekan om att vi i DNB kommer att göra allt vi kan för att påverka ekonomin, samhället och miljön i positiv riktning "

Rune Bjerke
Koncernchef

DNB Sverige engagerar sig

  • DNB är huvudsponsor till Nobelkonserten i Stockholm, sedan 2005.  Konserten är en viktig och officiell del av Nobelveckan och Nobelpriset. Läs mer om Nobel på www.nobelprize.org .
  • DNB Sverige stöttar och samarbetar med Ecpat Sverige, via Finanskoalitionen mot barnpornografi.  Koalitionen syftar till att förhindra och försvåra handel via de finansiella systemen med sexuella övergreppsbilder på barn. Läs mer om Ecpat på www.ecpat.se .
  • DNB Sverige stöttar och samarbetar med Rädda Barnen. Vi är Företagspartner sedan 2014. Läs mer om Rädda Barnen på www.raddabarnen.se.
  • DNB Sverige är certifierad enligt ISO 14001:200 sedan 2014.
Se även: Ansvarsfulla investeringar
Kontakta oss
Växel Sverige
08-473 41 00

DNB stödjer:

DNB stdjer EcpatDNB stdjer Rdda Barnen

Nobel Prize Concert