• Kundservice

Financing Group- DCM

Vi strukturerar och marknadsför skuldinstrument såsom lån, obligationer, konvertibler, direktutlåning och andra riktade emissioner.

DNB Markets Finansieringsgrupp DCM hjälper kunder växa
  • En av Sveriges främsta finansiella rådgivare i samband med emittering av obligationer och certifikat

  • Högst rankad av både investerare och emittenter

  • Ledande rådgivare för syndikerade lån

Varför använda DNB Markets vid transaktioner på de internationella kapitalmarknaderna?

Genom kombinationen av stark marknadsexpertis och global placeringsförmåga hjälper vi våra kunder att växa och lyckas. Vi använder vår globala närvaro och nätverk för att erbjuda strukturer som är bäst lämpade för våra kunders enskilda behov. Detta oavsett om kapitalet kommer från banker, obligationsinvesterare, family offices, livbolag, pensionsfonder eller andra kapitalförvaltare.

Obligationsemissioner

Vi genomför ett större antal obligationsemissioner årligen för entiteter såsom kommuner, andra banker och företag. Vårt nätverk är brett och vi är den ledande rådgivaren för flertalet viktiga industrier. Skuldinstrumenten distribueras till investerare över hela världen genom vårt globala nätverk. Vi har alltid den mest uppdaterade informationen om vad som sker i Stockholm, Oslo, London, New York och Singapore.

Fornybar energi

Vi har varit aktiva på den hållbara obligationsmarknaden sedan 2014 och undertecknade ICMA Green Bond Principles när de introducerades 2014.

Hållbar finansiering

Finansbranschen spelar en nyckelroll för att säkerställa att Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål uppnås. Genom hållbara finansieringslösningar och produkter faciliterar vi kapitalflöden från investerare till hållbarhetsfrämjande bolag och projekt.

De hållbara finansieringsprodukterna syftar bland annat till att minska koldioxidutsläpp, förbättra klimatanpassning eller säkerställa rättvisare sociala villkor.

DNB har en stark ställning på marknaden för hållbara obligationer.

Våra tjänster

Financing Group (DCM)

Vi strukturerar, faciliterar och marknadsför obligationer, samt erbjuder alla former av institutionella lån. Våra styrkor är rådgivning och placering.

  • Mer om DCM

Mergers & Acquisitions (M&A)

Vi är ledande i Norden inom förvärv, försäljning och sammanslagningar. Vår branschkunskap, transaktionserfarenhet och globala närvaro säkerställer bästa möjliga resultat.

Investment Banking (IBD)

Med en av landets största distributionskraft ger vi marknadsledande garantier vid kapitalanskaffning på den svenska marknaden.

Sector Team

Våra dedikerade sektorteam har djup förståelse och erfarenhet från ett brett spektrum av branscher. Läs mer om vår expertis inom de olika sektorerna här.

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB