Globalt nätverk

DNB är Norges största finanskoncern och har samtidigt en bred internationell närvaro. Koncernen är en av världens ledande shippingbanker och en betydande aktör inom energisektorn.
Verksamheten internationellt utvidgas stadigt.

En lista över var i världen DNB har sina kontor och kontaktuppgifter till dessa hittar du på koncernens hemsida.
Gå till "Global network" på koncernsidan.
Illustration
Kontakta oss
Växel Sverige
08-473 41 00
Växel Norge
+47 915 03000

Postadress:
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Besöksadress:
Dronning Eufemias gate 30
0191 OSLO