Investment Banking

Illustration Nasdaq Stockholm

DNB’s Investment Banking Division erbjuder finansiell rådgivning vid såväl skuld- som egenkapital transaktioner samt M&A, riktade mot svenska och internationella klienter.


ECM - Equity Capital Markets
Vårt ECM-team har lång erfarenhet av att genomföra alla typer av börsrelaterade transaktioner. Vi har en i marknaden erkänt hög etisk standard och eftersträvar alltid en professionell och marknadsledande handläggning av projekten.
 
M&A - Mergers & Acquisitions
Vi erbjuder våra kunder spetskompetens och tjänster vid fusioner, utköp, avyttringar, förvärv och finansiell omstrukturering (re-kapitaliseringar).
 
DCM - Debt Capital Markets
Företagsobligationsmarknaden i Sverige har vuxit kraftigt de senaste åren, som följd av hårdare krav för banker vid utlåning (Basel III). Företag erhåller ofta större flexibilitet genom obligationer än vad traditionella banklån kan erbjuda, vilket har gjort produkten till en attraktiv finansieringskälla för många företag. DNB’s DCM team har lång och bred erfarenhet från olika segment och riskklasser och kan därigenom erbjuda marknadsledande rådgivning i samband med skuldtransaktioner. Genom vårt Nordiska nätverk kan vi även erbjuda våra kunder en unik distributionsplattform till investerare utanför Sverige.

Loan Origination
Vårt team servar ett brett spektrum av kunder, från ”Investment Grade” bolag till Leveraged Buyouts kontrollerade av Private Equity fonder. Vi hjälper kunder genom hela finansieringsprocessen - från strukturering och prissättning till genomförande av själva transaktionen. Lånen kan vara allt från bilaterala lån med bara DNB, "club deals” med en mindre grupp av banker eller brett distribuerade lån (s.k. syndikerade lån) till Nordiska/Europeiska banker och institutioner. Vi håller våra kunder uppdaterade om relevanta trender i låne- och kapitalmarknaden för att kunna ge bästa möjliga rådgivning kring finansiering och optimering av kapitalstrukturen.

Under de senaste 5 åren har DNB kontinuerligt flyttat fram sina positioner på den svenska lånemarknaden för syndikerade företagslån och var 2015 på en tredjeplats (mätt i lånevolym) bland ”Mandated Lead Arrangers”.Kontakta oss gärna för mer information eller vid behov av rådgivning. 

Kontakta oss

Equity Capital Markets
och M&A

08-473 43 14

Debt Capital Markets
08-473 48 16

Loan Origination
08-473 48 62


DNB Markets i Norge och internationellt

Affärsmässiga villkor och avtal (engelska)