Investor relations

Grafer

Principer för kommunikation med aktieägare, investerare och analytiker

DNB önskar att föra en öppen dialog med aktieägare och andra intressenter på aktiemarknaden. 

Rapportering till marknaden och kontakt med aktieägare, analytiker och investerare utanför generalförsamlingen är baserad på ett antal principer.

Ta del av hela vår policy för kommunikation/IR, på koncernsidan.

Ta del av bland annat rapporter, presentationer och vår finansiella kalender på koncernsidan.

Kontakta oss
Växel Sverige
08-473 41 00