Bjrvika kontoretDNB är Norges största finanskoncern och har samtidigt en bred internationell närvaro. Koncernen är en av världens ledande shippingbanker och en betydande aktör inom energisektorn.
Ta del av mer information om DNB-koncernen, på koncernsidan.

Ta del av vår internationella verksamhet, på koncernsidan.
Kontakta oss
Växel Sverige
08-473 41 00