Värdepapperstjänster

Tjänster till institutionella placerare och förvaltare på värdepappersmarknaden

Värdepapperstjänster
 • Redovisningstjänster

 • Värdepappersavveckling

 • Globala vårdnadstjänster

Kontakta Securities Services

Norska värdepapper

Kunder som handlar aktier noterade på norska börsen, samt obligationer och certifikat utställda i Norge måste öppna ett eget värdepapperskonto där (Euronext VPS-konto).

VPS-konton förs av investerarens värdepappersavdelning. DNB Verdipapirservice (VPS) bistår gärna med att öppna ett värdepapperskonto och även med att vara värdepappersavdelning för våra kunders VPS-konton. Information om till exempel antal aktier, eller hur stor behållning i ett obligationslån man äger, är registrerat på den enskildes VPS-konto. All kontakt mellan kunder och VPS sker genom värdepappersavdelningen.

DNB är upptagen av att alla kunder ska betjänas på ett säkert och effektivt sätt. Detta är för att obehöriga inte ska få tillgång till våra kunders VPS-konton. Mot bakgrund av detta har vi satt igång en rad säkerhetsåtgärder när våra kunder ska överföra värdepapper från eget värdepapperskonto till ett annat konto (eget konto eller till en annan person).

Önskar kunderna att överföra behållningar från sitt eget värdepapperskonto till ett annat konto skickas instruktioner.

Vi erbjuder en rad tjänster:

 • Öppning av värdepapperskonto
 • Uppdatera, flyttning och avslutning av värdepapperskonto
 • Överföring av behållningar
 • Registrera handelsfullmakter, frågefullmaktet och disponenter
 • Registrering av frigivelser till andra mäklare
 • Registrering av rättigheter på VPS-konton
 • Säkerhet
Två kvinnor kontrollerar sina värdepapper

Internettjänsten ger tillgång till alla upplysningar om ett värdepapper

Internettjänster

Tillsammans med norska Euronext Verdipapirservice (VPS) har DNB Markets utvecklat en internettjänst som ger kunder med norskt VPS-konto i DNB många fördelar:

 • Fullständig översikt över VPS-konton, behållningar och transaktioner
 • Fullständig översikt över depå-konton i DNB Markets för utländska värdepapper
 • Förenklar arbetet med realisationsblanketten
 • Elektroniska meddelanden
 • Vägledning och självförklarande

Internettjänsten ger tillgång till ett arkiv över alla meddelanden från VPS, de senaste 24 månaderna. Det finns möjlighet att ta emot nya meddelanden som e-post i stället för brev. I detta elektroniska arkiv får du som kund en översikt över dina ändringsmeddelander.

Andra produkter och tjänster

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB