Skuldmarknaden

Vi tillhandahåller primäremissioner av obligationer och certifikat och efterföljande handel i sekundärmarknaden.

Syndikeringar och handel med obligationer
  • Ledande aktör i Norden

  • Arrangör och distributör i primärmarknaden

  • Market Maker i sekundärmarknaden

Kontakta Fixed Income Sales

Ledande aktör på den nordiska skuldkapitalmarknaden

DNB Markets är en av de ledande aktörerna på den skuldrelaterade delen av nordiska kapitalmarknaden. Vi erbjuder ett flertal produkter och tjänster relaterade till obligationer, certifikat och syndikerade lån, både som arrangör och distributör i primärmarknaden samt handel i sekundärmarknaden.

Inom DNB Markets agerar vår Investment Banking Division (inom vilken Debt Capital Markets ingår) rådgivare till emittenter och har ett tätt samarbete med Fixed Income Sales som ansvarar för distributionen av värdepapperna till såväl domestika som internationella obligationsinvesterare.

Vi erbjuder

Distribution och handel av:

  • Obligationer
  • Certifikat
  • Syndikerade lån
Fornybar energi

Vi har varit aktiva på den hållbara obligationsmarknaden sedan 2014 och undertecknade ICMA Green Bond Principles när de introducerades 2014.

Hållbar finansiering

Finansbranschen spelar en nyckelroll för att säkerställa att Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål uppnås. Genom hållbara finansieringslösningar och produkter faciliterar vi kapitalflöden från investerare till hållbarhetsfrämjande bolag och projekt.

De hållbara finansieringsprodukterna syftar bland annat till att minska koldioxidutsläpp, förbättra klimatanpassning eller säkerställa rättvisare sociala villkor.

DNB har en stark ställning på marknaden för hållbara obligationer.

DNBAlpha-skjermdump-1655x760px

Läs de senaste analyserna på DNB Alpha

Välrenommerad kreditanalys

DNB Markets har ett av Nordens högst rankade analysteam på kreditsidan.

Kreditanalytikerna har en bred sektorkunskap och djupa bolagsspecifika insikter. Analytikerna är involverade i både primärmarknadstransaktioner samt uppföljning av bolagens utveckling efter obligationsemissionen. DNB har också en av marknadens mest aktade kreditstrateger som analyserar de globala och nordiska marknaderna ur ett bredare perspektiv.

Analyser och kommentarer publiceras kontinuerligt på analysplattformen DNB Alpha till vilken kunder få tillgång.

Kontaktinformation

Andra produkter och tjänster

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB