Värdepapperstjänster

illustration: penger

DNB Markets erbjuder en rad tjänster till institutionella placerare/förvaltare på värdepappersmarknaden.

Norska värdepapper
Kunder som handlar aktier noterade på norska börsen, samt obligationer och certifikat utställda i Norge måste öppna ett eget värdepapperskonto (VPS-konto).
» Läs mer om norska värdepapper

Internettjänster
Tillsammans med norska Verdipapirservice (VPS) har DNB Markets utvecklat en internettjänst som ger kunder med norskt VPS-konto i DNB många fördelar.
» Läs mer om Internettjänster

Aktuella emissionsinstitutstjänster
» Se erbjudanden