Internetbanken - DNB Connect

Internetbanken DNB Connect ger dig en god översikt över din verksamhets likviditet.

Med internetbanken kan du till exempel

  • Själv administrera verksamhetens konton och användare, samt bestämma vem som ska ha behörighet till de olika tjänsterna.
  • Enkelt betala och överföra pengar inom Sverige och till utlandet.
  • Skicka utbetalningskort till mottagare som saknar konto.
  • Lägga in betalningar för bevakning.
  • Lägga upp ett mottagarregister.
  • Sända och hämta filer.
  • Få elektronisk insättningsuppgift från Bankgirot.
  • Få en bra översikt över historisk likviditetsutveckling och möjlighet att förutse framtida likviditetsbehov.

Administrator i internetbanken

Som administratör i internetbanken kan du administrera konton och användare i företaget samt bestämma vilka rättigheter användarna ska ha. Du kan till exempel bestämma om en användare endast ska kunna se kontoinformation för ett visst konto eller aven ha behörighet att registrera och godkänna betalningar.


Läs mer om internetbanken - DNB Connect på koncernsidan

Kontakta oss
Växel
08-473 41 00