illistration köpcenter

DNB har djup branschkompetens inom handelssektorn och ett omfattande nordiskt nätverk för att kunna serva kunderna på bästa sätt.

DNB har en marknadsandel på cirka 70 procent i Norge och en ökande andel av detaljhandelskunder i såväl Sverige som i övriga Norden. Vårt specialiserade sektorteam har fokus på innovation och flexibla upplägg för att etablera enkla helhetslösningar för dig som kund, som underlättar förändring i den löpande verksamheten.

DNBs mål är att ha en ledande roll som arrangör och långivare inom detaljhandelssektorn, med en nordisk länk där våra kunder är både detaljister och grossister. Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av finansiella lösningar inklusive M&A och Corporate Finance. Våra specialister skapar effektiva rutiner och strukturer för likviditetsstyrning, olika typer av valutatransaktioner samt instrument för att säkra betalningar och leveranser vid import och export.

Kontakta oss

Charlotte Clase
Senior Relationship Manager
+46 708554247

Martin Röjdmark
Senior Relationship Manager
+46 733 10 60 23

Ulf Stranderg
Senior Relationship Manager
+46 705 47 75 62